News Events Matches Contacts Interface settings
Timezone
My time
London
Berlin
Kyiv
Moscow
VODs
LGD Gaming против iG, Первая игра, Четвёртый раунд нижней сетки The International 7
Ru LGD Gaming против iG, Первая игра, Четвёртый раунд нижней сетки The International 7

LGD Gaming против iG, Вторая игра, Четвёртый раунд нижней сетки The International 7
Ru LGD Gaming против iG, Вторая игра, Четвёртый раунд нижней сетки The International 7

Rosters
BurNIng

BurNIng

Zhilei Xu

Captain

Q

Q

Fu Bin

Op

Op

Ou Peng

BoBoKa

BoBoKa

Ye Zhibiao

Xxs

Xxs

Lin Jing

Maybe

Maybe

Yao Lu

Captain

Ame

Ame

Chunyu Wang

old eLeVeN

old eLeVeN

Yangwei Ren

Yao

Yao

Zhengzheng Yao

Victoria

Victoria

Guanhong Chen