Interface settings
Timezone
My time
London
Berlin
Kyiv
Moscow
VODs
[EN] Vici Gaming vs Chaos E.C., Game 3, The Chongqing Major LB Round 2
En [EN] Vici Gaming vs Chaos E.C., Game 3, The Chongqing Major LB Round 2

[EN] Vici Gaming vs Chaos E.C., Game 2, The Chongqing Major LB Round 2
En [EN] Vici Gaming vs Chaos E.C., Game 2, The Chongqing Major LB Round 2

[EN] Vici Gaming vs Chaos E.C., Game 1, The Chongqing Major LB Round 2
En [EN] Vici Gaming vs Chaos E.C., Game 1, The Chongqing Major LB Round 2

[RU] Vici Gaming vs Chaos E.C., Game 3, The Chongqing Major LB Round 2
Ru [RU] Vici Gaming vs Chaos E.C., Game 3, The Chongqing Major LB Round 2

[RU] Vici Gaming vs Chaos E.C., Game 2, The Chongqing Major LB Round 2
Ru [RU] Vici Gaming vs Chaos E.C., Game 2, The Chongqing Major LB Round 2

[RU] Vici Gaming vs Chaos E.C., Game 1, The Chongqing Major LB Round 2
Ru [RU] Vici Gaming vs Chaos E.C., Game 1, The Chongqing Major LB Round 2

Rosters
Fade

Fade

Pan Yi

Captain

Ori

Ori

Zeng Jiaoyang

Paparazi

Paparazi

Chengjun Zhang

Yang

Yang

Zhou Haiyang

Dy

Dy

Ding Cong

Kingrd

Kingrd

Danylo Nascimento

Captain

w33

w33

Aliwi Omar

hFn

hFn

William Medeiros Anastacio

tavo

tavo

Otavio Gabriel Cerqueira Silva

MiSeRy

MiSeRy

Rasmus Filipsen