Interface settings
Timezone
My time
London
Berlin
Kyiv
Moscow
VODs
[EN] PSG.LGD vs Vici Gaming, Game 2, The Chongqing Major UB Round 1
En [EN] PSG.LGD vs Vici Gaming, Game 2, The Chongqing Major UB Round 1

[EN] PSG.LGD vs Vici Gaming, Game 1, The Chongqing Major UB Round 1
En [EN] PSG.LGD vs Vici Gaming, Game 1, The Chongqing Major UB Round 1

[RU] PSG.LGD vs Vici Gaming, Game 2, The Chongqing Major UB Round 1
Ru [RU] PSG.LGD vs Vici Gaming, Game 2, The Chongqing Major UB Round 1

[RU] PSG.LGD vs Vici Gaming, Game 1, The Chongqing Major UB Round 1
Ru [RU] PSG.LGD vs Vici Gaming, Game 1, The Chongqing Major UB Round 1

Rosters
fy

fy

Xu Linsen

Captain

Maybe

Maybe

Yao Lu

Ame

Ame

Wang Chunyu

xNova-

xNova-

Jian Wei Yap

Chalice

Chalice

Yang Sheny

Fade

Fade

Pan Yi

Captain

Ori

Ori

Zeng Jiaoyang

Paparazi

Paparazi

Chengjun Zhang

Yang

Yang

Zhou Haiyang

Dy

Dy

Ding Cong