News Events Matches Interface settings
Timezone
My time
PST
MSK
Shanghai
CET
Rosters
Thumb 270 55da30442963dd55052d26afb8f22100

rOtK

Bai Fan

Captain

Thumb 270 bd7b41685548d5d19e86774e92c47e02

Agressif

Sun Zheng

Thumb 270 default

NoNo

Wang Xin

Thumb 270 68bc4958caa39778bd52e46c915daa72

Fenrir

Lu Chao

Thumb 270 f759a29db7401709da6a1ce1f9dd3c12

fy

Xu Linsen

Thumb 270 99823e6d32242a40149a29c4a7bbc7d2

Sakata

Zichen Xu

Captain

Thumb 270 beed56b7c2ef0dfdfcf17232e761484c

Paparazi

Chengjun Zhang

Thumb 270 9ffc0cf17533de2d7ec5844e386c5868

InJuly

Xiaodong Yang

Thumb 270 27d9f91b7a1f2e5268eecaf7fafccbe0

super

Su Peng

Thumb 270 da3ccc85460de964a0be610cb9f225a0

dogf1ghts

Gao Tianpeng