News Events Matches Interface settings
Timezone
My time
PST
MSK
Shanghai
CET
Rosters
Default

prettyhaw

Zhao Jiabin

Captain

Default

ripuck

Zhou Shengchao

Default

897

Tang Zhirui

Default

XinQ

Zhao Zixing

Default

root

99823e6d32242a40149a29c4a7bbc7d2

Sakata

Zichen Xu

Captain

Beed56b7c2ef0dfdfcf17232e761484c

Paparazi

Chengjun Zhang

9ffc0cf17533de2d7ec5844e386c5868

InJuly

Xiaodong Yang

27d9f91b7a1f2e5268eecaf7fafccbe0

super

Su Peng

Da3ccc85460de964a0be610cb9f225a0

dogf1ghts

Gao Tianpeng