News Events Matches Contacts Interface settings
Timezone
My time
PST Time
Moscow Time
CET Time
London Time
VODs
LGD Gaming vs EHOME.Keen, Game 3, SL i-League Invitational S2, CN Qualifier
Ru LGD Gaming vs EHOME.Keen, Game 3, SL i-League Invitational S2, CN Qualifier

LGD Gaming vs EHOME.Keen, Game 2, SL i-League Invitational S2, CN Qualifier
Ru LGD Gaming vs EHOME.Keen, Game 2, SL i-League Invitational S2, CN Qualifier

LGD Gaming vs EHOME.Keen, Game 1, SL i-League Invitational S2, CN Qualifier
Ru LGD Gaming vs EHOME.Keen, Game 1, SL i-League Invitational S2, CN Qualifier

Rosters
Maybe

Maybe

Yao Lu

Captain

old eLeVeN

old eLeVeN

Yangwei Ren

Yao

Yao

Zhengzheng Yao

Ame

Ame

Wang Chunyu

Victoria

Victoria

Guanhong Chen

zhizhizhi

zhizhizhi

Jin Zhiyi

Captain

dark

dark

Song Runxi

Rong

Rong

Chen Jingwu

Wolf

Wolf

Zhai Jingkai

EloquentMinister

EloquentMinister

Jiang An